Tisztelt Lakosság!

 

Október 1-jén az idõsek világnapja alkalmából szeretném köszönteni a településünk legidõsebb lakóját Vlaszati Ilona Jolánt. Akit személyesen és a nyugdíjas klub két oszlopos tagjával köszöntöttük fel ezen a jeles napon. Jolika néni és családja örömmel és szeretettel fogadott minket és a jó kívánságainkat. Családias beszélgetés közepette nosztalgiáztunk a régmúltról. Ezúton és ismételten szeretnénk neki nagyon sokáig tartó egészséget kívánni.   

 

                                                                                                                                                                                                              Görög László

Nyírgelse Község polgármestere

 

Képek

Életrajza

 

Vlaszati Ilona Jolán 1920.03.27-én született Tornyosnémetiben, 60 holdas gazda családban. Édesapja Vlaszati Lajos Abaújnádasdon volt bíró. Édesanyja Bortnyák Mária, aki otthon nevelte gyerekeit. Hárman voltak testvérek, öccse Lajos 1924-ben, húga Mária 1928-ban született.
1941. decemberében kötött házasságot Lámfalussy Lászlóval, aki ott szolgáló csendõr volt. Fél év múlva elhelyezték õket Erdélybe, Bilakra, ahonnan 1944. augusztusában menekültek Magyarországra. Közben egy gyermekük született fiúk Árpád, 1943-ban. Lányuk Mária, menekülés közben született 1944-ben, Nyírgelsén az apai szülõknél.
Férje mivel csendõr volt, elhurcolták, fogságba esett, s onnan már nem tért haza. Temesvárra vitték gyûjtõ táborba, s ott 1945 október elsõ napjaiban halt meg hastífuszban.
Ilona a háború után hazatért újra Abaújnádasdra szüleihez, ahol 1949. októberéig élt gyerekeivel.
De mindeközben sem tudta nyugodtan élni a mindennapjait, mert halott férje miatt állandó üldöztetésben, meghurcoltatásban volt része. Ebbe teljesen belefáradt,  s ezért jöttek újra Magyarországra, Nyírgelsére.
1949. októberében házasságot kötött volt férje öccsével, Lámfalussy Mihállyal. Ebbõl a házasságból három gyereke született: János 1952-ben, Jolánka 1954-ben 
/3 hónapot élt/, Jolán 1958-ban.
1949-1951-ig az apai szülõknél laktak, s 1951-ben vásárolták meg a tanyát, ahová kiköltöztek.
Férjével gazdálkodással, állattartással foglalkoztak /juh, tehén, ló/.
1983. júniusában halt meg a férje, s attól kezdve egyedül élt a tanyán 2002. márciusáig.
2002. márciusában költözött be a faluba lányához, Máriához és férjéhez Miklóshoz, akikkel a mai napig is együtt él.