A önkormányzat felmérte, hogy napjainkban mennyire fontos, hogy a környezet­tu­da­tos­sá­got szem elõtt tartva alakítsa maga körül a környezetét, és ennek megfelelõen kívánja az iskola tanulóinak személetét is formálni. A projekt során a nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola négy szemléletformáló, fenntartható életmódról szóló rendezvényt tart az intézmény minden tanulójának bevonásával, melyen a témához kap­csolódó filmet nézhetnek, elõadást hallgathatnak a gyerekek, majd ki­szá­mol­hat­ják az ökológiai lábnyomukat is. Csoportfoglalkozások keretében meg­is­mer­ked­nek az alternatív energiákkal és az újrahasznosítással, valamint megbeszélik, mi­lyen apró ötletekkel, környezettudatosabb viselkedéssel tudnak otthon és az is­kolában energiát és ezzel pénzt is megtakarítani.”

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A/6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 328.

Telefon: 1/802-4312, Fax: 1/802-4301

Honlap: www.energiakozpont.hu

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332. 

E-mail: nfu@nfu.gov.hu 

Infovonal: 06 40 638-638 (1/474-9180)