Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020. MFP-BJA/2020.

A projekt tartalmának bemutatása:

Nyírgelse Község Önkormányzata a Magyarország Kormánya által kiírt Magyar Falu Program

keretében pályázatot nyújtott be, a község főutcájaként funkcionáló Kossuth Lajos utca mellett futó járda burkolat egy szakaszának felújítására.

A pályázatunk kedvező elbírással zárult, így az érintett járdaszakasz felújításásra Önkormányzatunk mindösszesen: 4 932 662 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A járda érintett szakaszának felújítása a Kossuth utca, mint a település központi gyüjtőútja esetében

Művelődési ház és az Egészségügyi Központ közötti területen jelent generális megoldást a gyalogos

közlekedés lebonyolításában. A projekt végrehajtása az e területen élő lakosságon kívül a kerékpáron

és gyalogosan közlekedő lakosság számára nyújt biztonságos közlekedési feltételeket. Ugyanakkor

kedvező feltételeket teremt a település egyéb belterületén nyilvántartott Szalmad településrészén élők, valamint a település határában folyamatosan működő Tranzit-Food Kft-ben dolgozó munkavállalók számára is.