Tanya és falugondnoki buszok beszerzése -2021. – MFP-TFB/2021.

Tanya és falugondnoki buszok beszerzése -2021.

MFP-TFB/2021.

Nyírgelse Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és a kedvező elbírálásnak köszönhetően 14 249 999 Ft VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesült.

Pályázatunk célkitűzése egy mikrobusz beszerzése, mely nagyban hozzájárul a település központjától távolabb élők, – mint Szalmad település rész, Baromlak, Kokas tanya, Lakatos tanya – úgynevezett hátrányos helyzetének csökkentésében, alapvető szükségleteik kielégítésében a segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutásához.